Analogie plavce v řece a časoprostoru

Analogie plavce v řece a časoprostoru
Budeme-li mít dva plavce v řece, jejíž proud teče rychlostí 9 km/h, a první plavec se nechá nehybně unášet proudem, zatímco druhý popluje kolmo vůči proudu rychlostí 3 km/h - budeme řešit analogickou úlohu, pouze s tím rozdílem, že nejde o řeku času. Geometrie a matematika pravoúhlého trojúhelníka bude totožná! V každém okamžiku takové situace bude mít za sebou druhý plavec o 6 % větší vzdálenost nežli ten první. A bude-li cílem experimentu uplavat konkrétní prostorovou vzdálenost, ten druhý plavec ji urazí v čase o 6 % kratším! Více na www.time-theory.info