Hoppende bold

Forfatter
Gorm Simonsen
Denne illustration viser en bolds bevægelse .. dels i en lodret del (rød), dels i en vendret del (grå), og dels den egentlige bevægelse (blå). Træk i tiden (t) for at se.
Opgave: a) Lav en tabel som kun viser tallene fra 't' og 'h' sammen. b) Lav en (t,h)-graf vha. et CAS (Excel, Graph, Geogebra e.l.) c) Giv et bud på hvordan hastigheden ændrer sig med tiden. d) Giv et kvalificeret bud på accelerationen. e) Gør tilsvarende beregninger i vandret bevægelse.