Profit i solsken s29 i Ma2b Origo

Författare/skapare:
Johan Lindell
MA2b boken s28. på x-axeln visas mängd solkräm i liter. På y-axeln visas enheten kr/liter.
MA2b boken s28. 1.) Lös uppgifterna på s28. Om du har grafritande TI82 så öva på att hitta intressanta ounkter på grafen med räknaren. 2.) Bestäm också definitions- och värdemängd för Laerol KL(x) och Sevy KS(x). 3.) EXTRA: - Bestäm ett funktionsuttryck för kostnaden i kr som funktion av x i liter för Laerol KL(x) och Sevy KS(x). - Bestäm ett funktionsuttryck för intäkterna i kr som funktion av x i liter för Laerol KL(x) och Sevy KS(x). - Bestäm ett funktionsuttryck för vinsten i kr som funktion av x i liter för Laerol VL(x) och Sevy VS(x). Lycka till ! / Johan