Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Multiplicació amb reglets numèrics

Tens un seguit de reglets amb diferents mides (del 1 al 10) que tenen àrea del seu costat més llarg, doncs el costat més curt del rectangle és 1. També tens quadrats per si els necessites, aquests tenen àrea igual a la multiplicació dels seus costats, com bé saps, i per tant serà de 〖nombre〗^2. Ah! I recorda que pots copiar (control+C) i enganxar (control+V) els reglets i els quadrats tantes vegades com et faci falta! Per a fer la multiplicació primer haurem de triar els dos nombres que volem multiplicar i senyalar-los com a a i b a la seva barra corresponent. Després haurem d’omplir el buit (en forma de rectangle) que hi ha entre els dos reglets que fan de marc per la multiplicació amb el mínim nombre de quadrats i reglets possibles. La suma d’aquests serà la multiplicació. Pots comprovar el resultat tu mateixa amb el botó “Comprova el resultat”!