optimización PAU xuño 2011 círculos tanxentes

Nunha circunferencia de radio 10 cm, divídese un dos seus diámetros en dúas partes que se toman como diámetros de dúas circunferencias tanxentes interiores a ela. ¿que lonxitude deben ter cada un destes diámetros para que sexa máxima a área limitada polas tres circunferencias ? (sombreada en gris )