X(182) Midpoint of Brocard diameter

Onderwerp:
Coördinaten

midpoint of Brocard diameter

A triangle has got two Brocard points. P, triangle center X(182) is the midpoint of these points. This point is also the center of the Brocard circle, also known as the seven-point circle. Other points on this circle are the circumcenter O and the symmedian point K of a triangle ABC and the triangle centers X(1083) and X(1316).

middelpunt van de diameter van Brocard

Een driehoek ABC heeft twee punten van Brocard. P, driehoekscentrum X(182) is het midden van beide punten. DIt punt is ook het middelpunt van de cirkel van Brocard, ook de zevenpuntscirkel genoemd. Andere punten op deze cirkel zijn O, het middelpunt van de omgeschreven cirkel en K, het punt van Lemoine van driehoek ABC en de driehoekscentra X(1083) en X(1316).