Model sterawania zapasami ze stałym okresem kontroli

Model sterowania zapasami ze stałym okresem kontroli np. kontrola stanu zapasu i zaopatrzenie automatu sprzedającego słodycze. Wizualizacja poziomu zapasu w czasie, przy czym popyt jest zmienną losową o rozkładzie normalnym, a kontrola stanu zapasu i jego uzupełnienie następuje w ustalonych momentach czasu. Założony poziom obsługi jest związany z granicą uzupełniania zapasów. W przypadku ustalenia zbyt niskiego MaxZapasu stan zapasów może zejść poniżej wartości 0.