Letohrádek Hvězda

Ve vojenské perspektivě zobrazte letohrádek Hvězda.
Celý objekt letohrádku provází zajímavá číselná symbolika. Půdorys ve tvaru šesticípé hvězdy (hexagramu) symbolizuje spojení dvou protikladných sil do vzájemné harmonie. Letohrádek se skládá ze čtyř podlaží, přičemž každé patro je chápáno jako jeden živel - oheň, vzduch, voda a země. Budovu i úpravu přilehlé obory navrhl arcivévoda a místodržící českých zemí Ferdinand Tyrolský. Poloha průseků byla určena dle energetických linií a vedou do původních svatyní, dnes zastavěných křesťanskými. Objekt sloužil „magii" a to ne poprvé v dějinách tohoto místa.