Szilárd-és folyékony anyagok, illetve gázok állapováltozásai

Témák:
Grafikon
Válaszolj az alábbi kérdésekre, a diagramok segítségével!

Csokoládé melegítése

A kamrából kivettünk egy tábla csokit, és melegíteni kezdtük gőz felett. A diagramba a pontok koordinátáit is beírtam, ha esetleg nem jól látszik...Válaszolj az alábbi kérdésekre!

Hány fokos volt a csokoládé, amikor kivettük a kamrából?

Hány percig melegítettük?

Mekkora volt a csokoládé hőmérsékletváltozása az A és B pontok között?

Ha tudjuk, hogy a 10 dkg tömegű csokolédé fajhője 3160 J/kg°C, akkor a melegítés során mennyi hőt adtunk át a csokoládénak?

Mi történt a csokoládéval a B és a C pontok közt?

Mi történt a csokoládéval a C és D pontok között?

Ábrázold az alábbi diagramon a lent kifejtett folyamatot szakaszok berajzolásával!

Egy szilárd anyag hőmérséklete kezdetben -2°C volt. Melegíteni kezdtük. 3 óráig melegítettük, amikor elérte az 6°C-os hőmérsékletet, ami ezen a nyomáson pont az olvadáspontja. A hőközlést tovább folytatva 4 óra alatt elolvadt a vizsgált anyag. A melegítést tovább folytattuk. 2 óra alatt a most már folyékony anyag hőmérséklete 10°C-os lett. Ekkor befejeztük a melegítést.

Ideális gáz körfolyamata

A fentiekben egy ideális gáz állapotváltozásai láthatóak p(V) grafikonon, azaz a nyomást ábrázoltuk a térfogat függvényében. A folyamat az A pontban kezdődik, majd eljut rendre a B, C és D pontba, ahol újra az A pontba jutunk. A folyamat ideális, nincs veszteség. Válaszolj az alábbi kérdésekre:

Melyik szakaszban állandó a nyomás? (Izobár folyamat) Mekkor ebben az esetben az állandó nyomás?

Melyik szakaszban állandó a térfogat? (Izochor folyamat) Mekkora ebben az esetben az állandó térfogat?

BC és DA szakaszokban állandó a hőmérséklet. Ez izoterm folyamat. Milyen alakzatot látunk ezeken a szakaszokon a grafikonon?

Jelöld be válaszodat

Melyik pontban nagyobb a hőmérséklete a gáznak: az A vagy a D pontban?

Jelöld be válaszodat

Melyik pontban nagyobb a hőmérséklete a gáznak: az A vagy a B pontban?

Jelöld be válaszodat