SR2 - Dièdric - Conceptes

En aquest document de Geogebra he volgut fer una recopilació de vídeos, que he trobat molt interessants i molt didàctics, sobre conceptes bàsics de Dièdric directe: Vídeos realitzats per Germán Valencia García. Autor dels llibres:
  • Geometria descriptiva, paso a paso.
  • Guía práctica de dibujo para Ingeniería.

El pla.

La recta

Rectes perpendiculars

Distància mínima entre dues rectes que es creuen, mètode lineal.

Distància mínima entre dues rectes que es creuen amb un pendent donat.

Recta perpendicular a un pla.

Angle entre una recta i un pla.

Angle diedre entre dos plans.

Intersecció d'una recta i un pla projectant al pla vertical. 

Intersecció d'una recta i un pla. Mètode del pla projectant.