Formule, grafiek en tabel

Onderwerp:
Grafiek
Alles wat rood is kun je zelf veranderen (b.v. stappen op de y-as, begingetal enz.) Probeer deze formules eens te maken: hoogte= 10 seconden + 100 y = 5x + 50 Je kunt ook een grafiek met een scheurlijntje maken. Kies dan bij begingetal (onderste vakje) 100 en vul in het vakje daarboven 125 in. Wil je uitrekenen wat de verticale waarde is bij een ander getal dan 10? Vul dan in de tabel de horizontale waarde in waarmee je wilt rekenen.