Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Teorema cosinusului

Demonstrația teoremei

Folosește relația lui Chasles și calculează produsul scalar

Folosește aplicația Geogebra pentru a verifica corectitudinea enunțurilor următoare:

1. Triunghiul cu vârfurile A(-4; -6), B(2; 2), C(-12; 0) este isoscel. 2. Triunghiul cu vârfurile A(1; 8), B(3; 2), C(-9; 4) este isoscel. 3. Triunghiul cu vârfurile A(-10; -4), B(-12; 30), C(0; 0) este dreptunghic. 4. Triunghiul cu vârfurile A(0; -2), B(0; -4), C(-; -3) este echilateral.

Demonstrează cel puțin unul din cele 4 enunțuri de mai sus.