Mandelbrot-fraktalen

[color=#1551b5]Dra punkt A (det hvite punktet) for å se orbitalene for Mandelbrot-transformasjonen (startet fra 0).[/color] [math]z\mapsto z^2+z_A[/math] [math]z_0=0[/math], så [math]z_1=0^2+z_A=z_A[/math], og [math]z_2=z_1^2+z_A[/math] og så videre. Punktene viser sekvensen av [math]z_n[/math].