limiet van veeltermfuncties

  • Selecteer een functie in het dropdown menu,
  • versleep het paarse punt op de x -as,
  • versleep traag het groene punt naar het goene punt en volg de functiewaarden.
  • Nadert het groene punt onbeperkt tot het paarse punt, dan nadert de functiewaarde die bij de x-waarde van het groene punt hoort onbeperkt tot de functiewaarde die bij de x-waarde van het paarse punt hoort.
  • Voor veeltermfuncties geldt: Als x onbeperkt nadert naar a dan nadert f(x) naar f(a). De limiet van een veeltermfunctie f voor x naderend naar a = f(a).