windmolentje

Het is een van de motieven in de ambassadeurszaal. Je vertrekt van een raam 4x4 binnen het vierkant en trekt cirkelbogen met middelpunten op de zijden en stralen van √2/4. Op de achtergrond van vier vijfhoeken tegen de zijden van het vierkant verschijnt een figuur met 4-voudige symmetrie.
De vlakvulling wordt gevormd door lijnspiegelingen t.o.v. de zijden van het vierkant.