Raons i funcions trigonomètriques

Gireu el punt blau i observeu les raons trigonomètriques dels angles. Les raons dels angles múltiples de 15º estan expressats de forma exacta i la resta de forma decimal aproximada. Podeu seleccionar angles superiors a 360º i inferiors a 0º. He utilitzat una espiral per a representar de forma gràfica els angles en la circumferència goniomètrica. Dedicat al meu fill Joan Manel.