Konstruktion af postkasse _ikke i målestoksforhold

Målestoksforholdet er 1:1

Information: Konstruktion af postkasse _ikke i målestoksforhold