Lom vlnenia

Model ukazuje lom vlnenia na rozhraní dvoch prostredí, v ktorých sa vlnenie pohybuje rôznymi rýchlosťami. Demonštruje využitie Huygensovho princípu pri zostrojení výslednej vlnoplochy.

Martin Janček, 4.1.2014