Implicitni i eksplicitni oblik jednadžbe pravca

Jednadžbom određen je pravac u koordinatnom sustavu. Taj se oblik pravca naziva implicitni oblik jednadžbe pravca. Izrazimo li iz dane jednadžbe nepoznanicu y, dobit ćemo eksplicitni oblik jednadžbe pravca. Pogledajte kako se jednadžba pravca prevodi iz implicitnog oblika u eksplicitni oblik.

Zadatak 1.

Koji je eksplicitni oblik jednadžbe pravca ?

Zadatak 2.

Koji je eksplicitni oblik jednadžbe pravca ?