Tlakovanje, Fibonaccijevo zaporedje in spirala

Avtor:
Hana
Tlakovala bom ravnino s kvadrati v velikosti Fibonaccijevih števil in načrtala še spiralo.
Fibonaccijevo zaporedje: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, ... Števila v zaporedju imajo posebne matematične lastnosti: - vsota prejšnjih dveh števil znaša naslednje število (1+1=2, 1+2=3, 2+3=5, 3+5=8,…), - količniki sosednjih števil pa se približujejo številu fi (3/2= 1.5, 5/3=1.666…, 8/5= 1.6, 13/8=1.625,…).