Gibanje elektrona u magnetskom polju/Lorentzova sila II. dio

Gibanje elektrona unutar magnetskog polja uslijed utjecaja Lorentzove sile (elektron ulazi u magnetsko polje pod kutom različitim od 90°).