Programación lineal en 2 variables 10 inecuacións

Tema(s):
Inecuacións
Resolución de Problemas de programación linear, en 2 variables e ata 10 inecuacións. Usando o botón dereito sobre a esquina superior esquerda da zona gráfica podes cambiar escalas e centrar a vista. Tamén podes facelo usando as iconas de arrastrar e zoom. No caso de que existan máximos e mínimos,(p.e. rexións acotadas) , estes estarán entre os vértices da rexión factible. Arrastrando o punto azul/amarelo podes desplazar a función obxectivo e calcular os posibles máximos e mínimos. Arrastrando o punto azul/amarelo podes desplazar a función obxectivo e calcular valores en calquera outro punto O punto de arrastre cambia a amarelo se está fora da rexión factible. As desigualdades introdúcense desde o teclado e tamén poden ser estrictas
Alejandro Castro Redondo