PAU programación lineal en 2 variables 10 inecuacións

Tema(s):
Inecuacións
Resolución de Problemas de programación linear, en 2 variables e ata 10 inecuacións. Usando o botón dereito sobre a zona gráfica podes cambiar escalas e centrar a vista. Tamén podes facelo usando as iconas de arrastrar e zoom. No caso de que existan máximos e mínimos,(p.e. rexións acotadas) , estes estarán entre os vértices da rexión factible. Arrastrando o deslizador da función obxectivo podes calcular os posibles máximos e mínimos
Alejandro Castro Redondo