Repetyrorium - Wielomiany - Zadanie 4

Wyznacz całkowite wartości parametru a , dla których wielomian $f (x) = x^3 + ax^2 − a^2x + 1$ ma dwa różne pierwiastki całkowite.

W rozwiązaniu skorzystaj z twierdzenia o pierwiastkach całkowitych wielomianów.