Problema 178

Dades del problema

ABCD és un quadrilàter d’àrea S. Els punts E, F, G,H, M, N, P, Q divideixen els costats del quadrilàter ABCD en tres parts iguals. Els segments EN, FM, GQ i HP determinen un quadrilàter central d’àrea .
Image

Propietat a comprovar

L’àrea del quadrilàter central és un novè de l’àrea del quadrilàter inicial:

Eines del GeoGebra proposades

Toolbar Image Polígon   Toolbar Image Homotècia   Toolbar Image Segment   Toolbar Image Intersecció   Toolbar Image Àrea TextValorExacte[]