Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Razred

Translacija trougla za vektor BB'

Na slici je prikazana translacija trougla ABC u trougao A'B'C' za vektor AA' ili vektor BB' ili vektor CC'. Temena trougla ABC možete pomerati i videti kako se pomeraju temena trougla A'B'C'