Obrázek kvádru

Pravoúhlé promítání Názorný obrázek kvádru, který připomíná fotografii musí respektovat pravidla perspektivy. Pro menší objekty můžeme použít i pravoúhlou axonometrii, k tomu je ale třeba znát průmět tří k sobě kolmých os. Někdy se pro jednoduchost volá speciální poloha, kdy se všechny tři hlavní směry hran zkracují stejným koeficientem, tzv. izometrie. Črtání mám může usnadnit izometrická mřížka - viz kapitola Kvádr v pravoúhlém promítání. Zkuste načrtnout hrany objektu podle fotografie v předchozí kapitole. Kosoúhlé promítání Pokud chceme rychle zakreslit názorný obrázek hranatých útvarů, můžeme použít tzv. volnou rovnoběžnou projekci. Je to zobrazovací metoda založená na kosoúhlém promítání, proto pamatujte, že pro oblé objekty, jako jsou válec nebo koule, se nehodí. Kosoúhlým průmětem kulové plochy je elipsa a takový průmět stěží můžeme označit za názorný. Postup konstrukce:
  1. Přední a zadní stěnu kvádru zobrazíme ve skutečné velikosti.
  2. Hrany kolmé k přední stěně (hloubkové) zobrazíme pod úhlem 45° a vhodně zkrátíme. Většinou volíme zkrácení na polovinu. Našim cílem je aby obrázek vypadal hezky a co nejvíce připomínal zobrazované těleso.
  3. Určíme viditelnost a neviditelné hrany vyznačíme čárkovaně.

Náčrtek kvádru ve volné rovnoběžné projekci

Náčrtek kvádru ve volné rovnoběžné projekci
Přední stěna je nezkreslená, hrany k ní kolmé zobrazíme pod úhlem 45° a vhodně zkrátíme. Autor obrázku: bhumit.s.chaudhry
Vlevo: Jsou dány vrcholy ABED. Posuň vrcholy CGF, aby byl kvádr ABCDEFGH správně nakreslený. Vpravo: Jsou dány vrcholy IJNL. Posuň vrcholy KMOP, aby byl kvádr IJKLMNOP správně nakreslený. Pokd se ti to povede, průměty se vybarví.