Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

Konstrukce trojúhelníku

Zkonstruujte trojúhelník ABC, jsou-li zadány strany a úhel .
Sestrojte trojúhelník ABC, je-li zadaná strana , těžnice a výška .