Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Razred

Trigonometrija pravokutnog trokuta

Trigonometrija je grana matematike koja se bavi specifičnim funkcijama kutova i njihovom primjenom. Glavna joj je zadaća preračunavanje i traženje veza medu raznim kutovima i raznim dužinama u trokutu "Trigonometrija je ponos matematičara, jer nas ona uči kako da na divan način mjerimo po nebu, zemlji i vodi." - François Viète
Trigonometrija pravokutnog trokuta