Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

knopen en bogen in GeoGebra

GeoGebra en grafen

In GeoGebra kan je niet rechtstreeks een graaf definiëren. Wel kan je van lijnstukken actieve of niet-actieve bogen maken. Punten met spoor gebruik je om wandelingen en paden te onderzoeken.

Verken het applet

stappenplan

Toolbar Image1. Selecteer de knop Punt en creëer de punten A, B en C.
Toolbar Image2. Selecteer de knop Lijnstuk en creëer de lijnstukken f als [AB], g als [AC] en h als [BC].
3. Definieer via het invoerveld de variabelen kleurAB=false, kleurBC=false en kleurAC=false.
 Definieer de scripting commando's om de variabelen te wijzigen bij klikken:
  • Selecteer [AB], het lijnstuk f en klik in de opmaakwerkbalk op het tandwiel-icoon.
  • Selecteer de tab Scripting.
  • Typ in de tab Bij klikken het commando SetValue(kleurAB, !kleurAB).
  • Definieer analoge commando's voor [AC] en [BC].
 Bepaal de dynamische kleuren van de lijnstukken, afhankelijk van de variabelen:
  • Selecteer de tab Geavanceerd in de instellingen van [AB], het lijnstuk f.
  • Typ voor Rood de voorwaarde Als(kleurAB, 0, 0.7).
  • Typ voor Groen de voorwaarde Als(kleurAB, 0, 0.7).
  • Typ voor Blauw de voorwaarde Als(kleurAB, 1, 0.7).
  • Definieer analoge dynamische kleuren voor [AC] en [BC].
4. Definieer via het invoerveld volgende variabelen: graadA = kleurAB + kleurAC, graadB = kleurAB + kleurBC en graadC= kleurAC + kleurBC.
Toolbar Image5. Selecteer de knop Tekst en toon in een dynamische tekst de graden van A, B en C. Tip: Klik in het tekstvenster op het driehoekje voor Geavanceerd, selecteer de tab met het GeoGebra logo en selecteer de graden in de lijst met reeds gedefinieerde objecten.
Toolbar Image6. Selecteer de knop Punt en creëer een bijkomend punt D. Rechtsklik op het punt en vink de optie Spoor tonen aan. Kies in de opmaakwerkbalk een aangepaste puntstijl en puntgrootte.
Toolbar ImageSelecteer de knop Actieknop invoegen en creëer een knop met als scripting commando: Inzoomen(1) om het spoor van het punt D te wissen.

Probeer het zelf...