basishoeken in gelijkbenige driehoeken

driehoek ABC

Is driehoek ABC gelijkbenig?

Vink alles aan wat van toepassing is

Versleep hoekpunt C in driehoek ABC. Bekijk de hoekgrootte van de basishoeken ( hoekpunt B en hoekpunt A). Wat stel je vast?

Vink alles aan wat van toepassing is

driehoek GHF

Is driehoek GHF gelijkbenig?

Vink alles aan wat van toepassing is

Versleep hoekpunt G zodat hoekpunt H en F de basishoeken vormen. Bekijk de hoekgrootte van de basishoeken. Wat stel je vast? Versleep hoekpunt G zodat hoekpunten G en F de basishoeken vormen. Bekijk de hoekgrootte van de basishoeken? Wat stel je vast? Versleep hoekpunt G zodat hoekpunten G en H de basishoeken vormen. Bekijk de hoekgrootte van de basishoeken? Wat stel je vast?

Vink alles aan wat van toepassing is

Wat kunnen we besluiten i.v.m. de grootte van basishoeken in een gelijkbenige driehoek?

Vink alles aan wat van toepassing is