Límit d'una funció en un punt

Si mous delta pots observar que quan x s'aproxima al valor "a", la funció s'aproxima al valor L ( límit de la funció). També pots moure el punt al llarg de la funció i observar que passa.
Que et sembla que pot existir entre el quocient delta/èpsilon, para el mínim delta vàlid para cada èpsilon, i la pendent de la gràfica de la funció en les proximitats de x=a?