Бөмбөг

Зохиогч:
Navchaa Tserendorj
Функц, уламжлалын сэдэлжүүлэлтэд ашиглах материал