Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Verticale uitrekking of inkrimping

Met schuifbalk kun je de grafieken van de standaardfuncties laten krimpen of uitrekken. is de factor waarmee de functie vermenigvuldigd wordt. Als , dan is er sprake van verticale inkrimping. Als , dan is er sprake van verticale uitrekking. Als , dan wordt de grafiek gespiegeld in de horizontale as (de x-as).