Teorema de Pitágoras - Demostracións

Demostración de Henry Perigal

Henry Perigal descubriu, en 1830, unha disección que demostraba xeometricamente o teorema de Pitágoras. Dita disección constrúese trazando, sobre o cateto maior, unha paralela á hipotenusa, e logo a mediatriz do segmento recén construído. Realmente a disección de Perigal fai pasar a paralela polo centro do cadrado, mais tempo despois Paul Mahlo demostrou que ese era só un caso particular dunha familia de diseccións. Podes mover o punto rosa para facer variar la disección, e tamén podes mover os puntos laranxas para modificar o triángulo.

Demostración de James Garfield

James Garfield (1831 - 1881) foi o vixésimo presidente dos Estados Unidos. Estuvo no cargo seis meses e quince días ao longo do ano 1881. Antes, en 1876, descubriu esta demostración do teorema de Pitágoras que foi publicada no 'New England Journal of Education'.

Demostración de Juan Cortázar

Juan Cortázar (1809 - 1873) foi un matemático español que propuxo a seguinte demostración do teorema de Pitágoras no seu 'Tratado de Geometría Elemental' (3ª edición, 1850).

Demostración de Liu Hui

O 'Jiuzhang Suanshu' é un texto matemático chinés, probabelmente do primeiro século despois de Cristo, que entre outros problemas introduce o teorema de Pitágoras de xeito algorítmico. Liu Hui (ca. 220 - ca. 280), no seu comentario a este texto, dá unha explicación sobre isto na que suxire a descomposición do cadrado sobre o cateto menor e a do cadrado sobre o cateto maior en determinadas pezas que permiten construír o cadrado sobre a hipotenusa. Aínda que o diagrama da construción de Liu Hui se perdeu, o historiador J.C. Martzloff propón, en 'Histoire des Mathématiques Chinoises', a descomposición que se pode ver neste applet.

Demostración mediante áreas