Ιδιότητες Τετραγώνου

Ορισμός: Τετράγωνο είναι κάθε τετράπλευρο που έχει τις πλευρές του ίσες και τις γωνιές του ορθές.

Πιο κάτω δίνεται ένα τετράγωνο. Μετακινήστε την κορυφή για να ανακαλύψετε τις ιδιότητες του τετραγώνου.

Ερώτηση 1

Τί διατηρείται σταθερό καθώς μετακινείτε την κορυφή;

Check all that apply

Ερώτηση 2: Σε ποια από τα σχήματα που μάθαμε ισχύουν οι πιο κάτω ιδιότητες;

2(α) Διαγώνιοι ίσες

Check all that apply

(β) Διαγώνιοι τέμνονται κάθετα

Check all that apply

(γ) Οι διαγώνιοι διχοτομούν τις γωνιές

Check all that apply

(δ) Όλες οι πλευρές είναι ίσες

Check all that apply

(ε) Όλες οι γωνιές είναι ορθές

Check all that apply

Ερώτηση 3

Κάθε τετράγωνο είναι ταυτόχρονα:

Check all that apply
Δραστηριότητα
Μετακινήστε τους δρομείς για να μεταβάλετε τις πλευρές του παραλληλογράμμου και σύρετε την κόκκινη κουκκίδα για να μεταβάλετε τις γωνιές.

Ερώτηση 1

Σε ποιες από τις πιο κάτω περιπτώσεις το πιο πάνω παραλληλόγραμμο είναι ρόμβος;

Check all that apply

Ερώτηση 2

Σε ποιες από τις πιο κάτω περιπτώσεις το πιο πάνω παραλληλόγραμμο είναι ορθογώνιο;

Check all that apply

Ερώτηση 3

Σε ποιες από τις πιο κάτω περιπτώσεις το πιο πάνω παραλληλόγραμμο είναι τετράγωνο;

Check all that apply

Ερώτηση 4

Δώστε έναν άλλο ορισμό για το τετράγωνο.