Extremumvraagstuk

Onderwerp:
Functies
"Bepaal de afmetingen van een cilindervormig blik met inhoud 1 liter zodat de oppervlakte minimaal wordt". Dit bekend extremumvraagstuk kan je oplossen in Notitieblok door verschillende invoegtoepassingen te combineren .
  • Maak via de knop Vormen een schets.
  • Herleid in een Graspable Math venster de formules om het functievoorschrift te bekomen van de oppervlaktefunctie A(x) die minimaal moet worden.
  • Creëer een GeoGebravenster Grafieken en versleep in het Graspable Math venster het bolletje achter de functie A(x) naar het Algebra venster in GeoGebra om de functie te kopiëren.
  • Bepaal in GeoGebra de bijzondere punten van de functie en lees de waarde af van de straal die de inhoud van het blik minimaal maakt (= x-coördinaat van extremum).
  • Bereken uit deze x-coördinaat de hoogte h van het blik.
  • Noteer in een tekst de oplossing van het vraagstuk.