Матрицыг матрицаар үржүүлэх-н хуулбар

Зохиогч:
Gansukh, Solongo
Матрицыг матрицаар үржүүлэх жишээ
Ямар хэмжээстэй матрицуудыг үржүүлж болох вэ?