Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

kwadraat van een complex getal

De rekenregel voor een product: - de modulus van het product = product van de moduli - het argument van het product = som van de argumenten Voor een kwadraat vind je dus: - de modulus van het kwadraat= kwadraat van de modulus - het argument van het kwadraat = tweevoud van het argument