X(1) Incenter

Onderwerp:
Coördinaten

Incenter of a triangle

The incenter of a triangle is the point where the internal angle bisectors of the triangle cross. It's also the midpoint of the incircle. The barycentric coordinates of the incenter depend on the lengths of the sides of the triangle.

middelpunt van de ingeschreven cirkel

Het middelpunt van de ingeschreven cirkel is het punt waar de bissectrices van de drie hoeken van de driehoek elkaar snijden. De barycentrische coördinaten van dit punt worden bepaald door de lengtes van de zijden van de driehoek.