recta per dos punts

Tema:
Rectes
Per trobar l'equació d'una recta que passa per dos punts:
  • calculem el pendent. El pendent ens diu com varia la variable y quan la x augmenta una unitat o, dit d'una altra manera, és el quocient entre el desplaçament vertical i el desplaçament horitzontal per passar d'un punt a l'altre.
Si A=(x0,y0) i B=(x1,y1), el pendent és
  • trobem l'ordenada a l'origen imposant que passa per un dels punts.
Si ja coneixem m, com que l'equació és imposem que passa per A i trobem n Si coneixem un punt i el pendent o un punt i l'ordenada a l'origen faríem directament el segon punt.