Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Bibi Khanum moskee gewelf

Image
Het patroon op het gewelf boven de ingangspoort van de moskee is opgebouwd uit drie verschillende vormen: W-vormen vullen de plaats in tussen 4 kruisen en een centraal vierkant. De drie vormen laten toe verschillende teksten in één patroon te combineren:
  • In de kruisen staat de tekst subhan Allah (God zij geprezen).
  • In het centrale vierkant staat de tekst walhamdu lillah (God zij dank)
  • In de W-vormen staat de tekst walailaha illa Allah wallahu akbar (Er is geen God buiten Allah en Allah is de grootste)