Google Classroom - Interaktiva lektioner
GeoGebraGeoGebra Classroom - Interaktiva lektioner

Kurvekvation och kurvskara

Det går att mata in andra typer av kurvor än funktionsgrafer med hjälp av ekvationer. Genom att lägga till slides (glidare) kan man undersöka kurvskaror. Den gröna kurvan kallas Cartesius blad.