Afinitat 2, triangle, angle donat.

Donada l'afinitat següent, coneixent l'eix d'afinitat, el triangle ABC i que l'angle del vèrtex C és de 90º, resol aquesta afinitat trobant la direcció d'afinitat i el triangle rectangle buscat.

Afinitat definida per l'eix, una direcció i un angle de la figura.

Si modifiques els punts vermells i la direcció d'afinitat pots veure com es compleixen totes les característiques d'afinitat....