מלבן 1

בפעילות זו תבדקו היכן נמצאים קדקודים סמוכים של מלבן כאשר מקום שני הקדקודים האחרים קבוע
אורך צלע של המלבן קבוע ומיקום קצות הקטע הזה אינו ניתן לשינוי גררו את הקדקוד ומצאו כיצד משתנה מקומם של שני הקדקודים הסמוכים ו השוו עם השערתכם במשימה 3 והסבירו את הממצאים