Vzdálenost bodu od přímky

Je dán pravidelný čtyřboký hranol ABCDA’B’C’D’; |AB|=4 cm, |AA’|= v = 5,5 cm. Bod M je středem hrany A’D’. Vypočtěte vzdálenost bodu B od přímky CM. E. Pomykalová: Matematika pro gymnázia, Stereometrie, Prométheus, 2011