Tečna k funkci rovnoběžná s přímkou

Téma:
Funkce, Tečna
Kliknutím pravým tlačítkem myši v okně vyvoláte nabídku najděte tečnu k funkci , je-li rovnoběžná s přímkou posuvníkem nastavte směrnici přímky
1 - funkce a přímka 2 - směrnice přímky 3 - derivace funkce 4 - přímka 5 - bod na derivaci funkce , který má 6 - 7 - bod na , 8 - tečna v bodu rovnoběžná s přímkou 9 - normála v bodu