Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Problema 2 PAU juny 2015 Matemàtiques CCSS. Sèrie 2

En resoldre un sistema lineal de tres equacions amb tres incògnites, x, y i z, hem trobat que les solucions compleixen les condicions següents: a. La suma de les solucions és 6. b. La segona és la mitjana aritmètica de les altres dues. c. El valor de la tercera és la suma dels valors de les altres dues. Escriviu el sistema d’equacions que satisfà les condicions anteriors, resoleu-lo i indiqueu si és compatible determinat o indeterminat.

[2 punts]