Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Esbós

GeoGebra, el lloc on viuen les matemàtiques

Les possibilitats que ens proporciona el programari de Matemàtiques Dinàmiques fan que avui en dia podem, de veritat, oferir els nostres alumnes la capacitat de conjecturar davant d’un problema complex i comprovar les seves conjectures més enllà de les limitacions dels seus coneixements d’àlgebra, de manera que els hi podem facilitar, ara sí, el fet de generar raonament matemàtic de forma autònoma, superant la simple repetició d’algorismes habitual a les aules de matemàtiques. El GeoGebra és, sense cap mena de dubte, el programari central d’aquesta nova forma de presentar les matemàtiques als nostres alumnes. En aquest taller ens acostarem a algunes d’aquestes possibilitats que ens ofereix el GeoGebra.
GeoGebra, el lloc on viuen les matemàtiques