ÜÇGENDE DİKLİK MERKEZİ

Aşağıdaki resimlerde karıncalar ve bu karıncaların kullandığı yollar verilmiştir. Her karınca yalnızca kendi yolunu kullanabilmektedir. Karıncalar yol ile aynı doğrultuda olmak şartıyla istediği kadar uzağa gidebilmekte ancak yolun sağına ya da soluna çıkamamaktadırlar. Ortak bir noktada buluşmak isteyen karıncaların buluşma yerleri hakkında ne söyleyebilirsiniz, hangi tahminlerde bulunabilirsiniz?
Image
Image
Image

ETKİNLİK
Aşağıdaki materyalde rüzgârın esiş yönüne bağlı olarak uçurtmasını farklı uzaklık ve perspektiflerde gören bir kız çocuğu bulunmaktadır. “Rüzgar estir” butonu ile uçurtmayı hareket ettirip “Rüzgarı Durdur” butonu ile uçurtmayı sabitleştirerek elde ettiğiniz uçurtmanın yeni şeklini inceleyiniz, bu işlemi birkaç kez tekrarlayarak bu şekilleri karşılaştırınız. Uçurtmanın iplerinin birbirine düğümlendiği nokta ile ilgili ne söyleyebilirsiniz?

 • İplerin düğüm noktasının konumu ile üçgenin açıları arasında bir ilişki var mıdır? Farklı şekillerde üçgenleri inceleyerek düğümün üçgene göre konumları ile ilgili bir genellemeye varılıp varılamayacağını grup arkadaşlarınızla tartışınız.

 • Üçgen çeşitleri ile düğümün konumu arasında bir ilişki var mıdır?

Image
Image
ETKİNLİK
Aşağıdaki talimatları takip ederek istenen yapıyı oluşturunuz.
  • Toolbar Imagearacını kullanarak bir ABC üçgeni çiziniz.
  • Toolbar Imagearacını kullanarak kenarlara ait yükseklikleri oluşturmak için üçgenin bir köşesini ve karşısındaki kenarı seçiniz. Bu işlemi tüm köşe ve kenarlar için gerçekleştiriniz.
  • Toolbar Imagearacını kullanarak üçgenin yüksekliklerinin kesiştiği noktayı bulmak için yükseklikleri seçiniz.
  • Toolbar Imagearacını kullanarak üçgenin iç açılarının büyüklüklerini gösteriniz.
  • Toolbar Imagearacı ile üçgenin köşelerini hareket ettirerek farklı üçgenler oluşturunuz ve farklı üçgen çeşitlerinde yüksekliklerin kesiştiği noktanın yerini inceleyiniz.
  Aşağıdaki üçgenler ile ilgili verilen bilgilerden yola çıkarak yüksekliklerin kesiştiği noktanın konumu ile ilgili bir tahminde bulununuz ve “Kontrol Et” butonuna tıklayarak tahmininizi doğrulayınız.
  Image

  Tüm uygun cevapları işaretleyin
  Image

  Yukarıdaki üçgen ile ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

  Tüm uygun cevapları işaretleyin