מרובע שאלכסוניו מאונכים

לפניכם מרובע שאלכסוניו מאונכים. תוכלו לשנותו על ידי גרירת הקודקודים או הזזת האלכסון AC.
א. חשבו את שטח המרובע והשוו עם היישומון. הסבירו כיצד מצאתם. מצאו נוסחה כללית לשטח מרובע שאלכסוניו מאונכים. ב. שנו את המרובע כך שתצרו מרובע שהוא ריבוע, מעויין, דלתון, מקבילית, טרפז, מלבן. האם ניתן לעשות זאת בכל המקרים? האם מצאתם מרובע שאלכסוניו מאונכים שאינו אף אחד מהמרובעים המיוחדים? ג. איזה מהמרובעים אלכסוניהם תמיד מאונכים?